15. apríla 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 15.04.2020 Dotazník na prvotné posúdenie splnenia kľúčových podmienok výzvy pre potenciálnych žiadateľov výziev zameraných na podporu MSP  s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

 

Dôvodom zverejnenia daného dokumentu bolo reflektovanie na mimoriadnu situáciu, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 12. 3. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19. Vzhľadom na vzniknutú situáciu Ministerstvo hospodárstva SR nemohlo uskutočniť pôvodne plánované informačné aktivity, ako informačné semináre, osobné konzultácie a pod. Vypracovanie dotazníka, ktorý prehľadnou a jednoduchou formou oboznámi potenciálneho žiadateľa s kľúčovými podmienkami výzvy a pomôže mu v počiatočnom štádiu overiť si, či ich on a jeho projektový zámer spĺňajú, je spolu s posunom termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola výziev z 29. 5. 2020 na 31. 8. 2020, jedným z opatrení poskytovateľa za účelom zmiernenia negatívneho dopadu mimoriadnej situácie na žiadateľov. Do dotazníka boli zároveň zapracované odpovede na často kladené otázky zodpovedané žiadateľom od momentu vyhlásenia výzvy.

Úplné znenie dokumentu nájdete kliknutím na odkaz pomôcky pod dokumentáciou príslušnej výzvy:

OPII-MH/DP/2020/11.3-26

OPII-MH/DP/2020/11.3-27

 

                                                                                              

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť