29. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 29. júna 2018 zverejnilo na webovom sídle informáciu o predĺžení termínov uzavretia hodnotiacich kôl pre nasledujúce výzvy:

  • OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,
  • OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12,
  • OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13,
  • OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16,
  • OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17.

 

Bližšie informácie sú uvedené v rámci konkrétnych výziev TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť