31. januára 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 31.01.2023 aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 2.9 a Prílohu usmernenia - Príklad bankovej záruky.

Dôvodom aktualizácie je zmena názvu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

Celé znenie aktuálnej verzie usmernenia nájdete TU

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť