31. októbra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie oznamuje, že dňa 31. októbra 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2018, ktorý nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť