28. marca 2019

Výskumná agentúra organizuje dňa 04.04.2019 Okrúhly stôl ku konceptu výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v rámci 5 domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Akcia je len pre potenciálnych oprávnených žiadateľov (podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj).

Za jeden subjekt sa môžu prihlásiť maximálne 2 zástupcovia, nakoľko je kapacita obmedzená. 

Účasť je podmienená online prihlásením na webovom sídle Výskumnej agentúry, prosím, prihlasujte sa najneskôr do 02.04.2019 tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/okruhly-stol/29-okruhly-stol-ku-konceptu-vyziev-na-podporu-strategickych-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier-v-ramci-5-domen-inteligentnej-specializacie-ris3-sk

Akcia sa uskutoční v čase od 13.00  – 15.00 hod. v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave na Ilkovičovej 8 v Bratislave.

Kompletné informácie, program, nájdete pri prihlasovaní.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť