13. decembra 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra(ďalej aj „OP II“) uzatvorilo dňa 12.12.2023 Výzvu na výber interných odborných hodnotiteľov pre hodnotenie ŽoNFP z EFRR – Technická pomoc. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.11.2016

Dátum uzatvorenia výzvy: 12.12.2023

 

Kompletnú informáciu o uzatvorení výzvy nájdete TU

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť