6. apríla 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) uzatvorilo dňa 06.04.2023 Výzvu na výber na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP predložených MSP.

Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 02.2017

Dátum uzatvorenia výzvy: 06.04.2023

 

Kompletnú informáciu o uzatvorení výzvy nájdete TU

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť