19. apríla 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra(ďalej aj „OP II“)  zrušilo dňa 19.04.2021 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP národného projektu zameraného na zvýšenie využívania ochrany práv duševného vlastníctva (MH SR), OP II.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.12.2016

Dátum zrušenia výzvy: 19.04.2021

 

Kompletnú informáciu o zrušení výzvy nájdete TU.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť