30. septembra 2016

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predlžuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI, PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, ktorá bola vyhlásená za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016

Dátum uzávierky výzvy:  19.10.2016

 

Kompletné znenie výzvy spolu s prílohami nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť