18. júna 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo aktualizovanú Príručku pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty OP II v gescii MH SR, verzia 5.4.

Kompletné znenie dokumentu nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť