Aktuality

Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA cez operačný program Výskum a inovácie

Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA cez operačný program Výskum a inovácie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO verziu 2.1 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO verziu 2.1 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ISVA rozpočet – odteraz jednoduchšie!

ISVA rozpočet –VA

Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA

Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA cez operačný program Výskum a inovácie.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP v rámci piatich výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP v rámci piatich výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

VA zverejnila často kladené otázky k výzvam s kódmi OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05, OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 a OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

VA zverejnila často kladené otázky k výzvam s kódmi OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05, OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 a PVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

VA plánuje uzavrieť všetkých päť výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 17. 07. 2019 plánuje uzavrieť všetkých päť výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20)

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20)

Usmernenie č. 3 k výzve na na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja

Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

VA vyhlásila 5 výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 30.05.2019 5 výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

POMÔCKA pre žiadateľov k VO

praktická metodická pomôcka pre žiadateľov k procesu verejného obstarávania

Uzavretie výzvy na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že k 17. 05. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

AKTUALIZOVANÁ INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV K PREUKAZOVANIU SPLNENIA PODMIENKY BEZÚHONNOSTI PRIJÍMATEĽA V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV OP VAI

ATUALIZOVANÁ INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV K PREUKAZOVANIU SPLNENIA PODMIENKY BEZÚHONNOSTI PRIJÍMATEĽA V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV OP VAI

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo verziu 2.0 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO verziu 2.0 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
STRANA 2 Z 18

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť