Aktuality

VA vyhlásila 5 výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 30.05.2019 5 výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

POMÔCKA pre žiadateľov k VO

praktická metodická pomôcka pre žiadateľov k procesu verejného obstarávania

Uzavretie výzvy na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že k 17. 05. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

AKTUALIZOVANÁ INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV K PREUKAZOVANIU SPLNENIA PODMIENKY BEZÚHONNOSTI PRIJÍMATEĽA V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV OP VAI

ATUALIZOVANÁ INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV K PREUKAZOVANIU SPLNENIA PODMIENKY BEZÚHONNOSTI PRIJÍMATEĽA V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV OP VAI

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo verziu 2.0 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO verziu 2.0 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Usmernenie č. 3 k výzvam na Teamingové výskumné centrá

USMERNENIE Č. 3 K VÝZVAM NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 3 k:

Aktualizované usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.7

aktualizované usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.7.

Pozvánka na informačný deň "Rozpodnikajme región" v Snine

Pozvánka na informačný deň "Rozpodnikajme región" v Snine

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO DOKUMENT Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu národných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO DOKUMENT Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu národných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy RIS3 tímy mimo BSK

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy RIS3 tímy BSK

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy H2020

REGIONÁLNY WORKSHOP SMART FACTORY HUB

REGIONÁLNY WORKSHOP SMART FACTORY HUB

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa

VA vydala dňa 08. apríla 2019 Usmernenie č. 2 k výzve na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01.
STRANA 2 Z 17

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť