Aktuality

INFOSERVIS MH SR

prvé vydanie

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 26

Predpokladaný termín vydania rozhodnutí 1. hodnotiaceho kola výzvy 26

USMERNENIE pre prijímateľov NFP k zmenám vo formulári zjednodušeného pracovného výkazu v rámci implementácie projektov podporených Výskumnou agentúrou

Výskumná agentúra vydala dňa 10.3.2021 USMERNENIE pre prijímateľov NFP k zmenám vo formulári zjednodušeného pracovného výkazu v rámci implementácie projektov podporených Výskumnou agentúrou.

E-bulletin č. 1/2021

Výskumná agentúra Vám prináša E-bulletin č. 1/2021, v ktorom nájdete sumár dôležitých informácií za posledné obdobie na jednom mieste, stav výziev, prehľady o implementácii, čerpaní, zverejnené aktuality, informácie o projektoch a praktické rady.

Vec: Predĺženie lehoty na vydávanie rozhodnutí o žiadostiach

Predĺženie lehoty na vydávanie rozhodnutí o žiadostiach
STRANA 2 Z 25

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť