27. septembra 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30. Viac informácií nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť