5. decembra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dňa 5. 12. 2018 aktualizované Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - verzia 1.6.

Predmetné dokumenty sú zverejnené TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť