Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 2.5 - zverejnené dňa 14. 04. 2022

Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky

Pomôcka pre prijímateľov k stanoveniu spôsobu zabezpečenia

Upozornenie: Pre používanie aplikácie je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť