Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0  - zverejnené dňa 27.06.2017


Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty - zverejnené dňa 13.01.2017

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

 

Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty -  zverejnené dňa 18.07.2017

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

Príloha č. 2 Zmluvy o partnerstve - Prehľad účtov Hlavného partnera a Partnera

Príloha č. 4  Zmluvy o partnerstve - Výkonnostný rámec Projektu pre Partnera

 

Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty - zverejnené dňa 30.06.2017

 

Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty - zverejnené dňa 15.12.2016 

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - zverejnené dňa 26.05.2017


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR_verzia 1.1 - zverejnené dňa 22.12.2016


Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.3 - zverejnené dňa 20.10.2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.3

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.3_sledovanie zmien

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1 - zverejnené dňa 22.08.2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016   vrátane_verzia 1.1

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1_sledovanie zmien


 Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR - zverejnené dňa 26.05.2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

 

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR - zverejnené dňa 08.06.2017 

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR


Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad - zverejnené dňa 02.08.2016


Overenie podmienky podniku v ťažkostiach_verzia 3.0 - zverejnené dňa 09.05.2017


Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu_verzia 1.0 - zverejnené dňa 23.02.2017

Prílohy k Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť