Dopytovo-orientovaný projekt je projekt predkladaný žiadateľom na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určenej pre dvoch a viac oprávnených žiadateľov, medzi ktorými prebieha súťaž.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť