11. októbra 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila FAQ- Často kladené otázky výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV) v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť