5. novembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“), si Vám dovoľuje dať do pozornosti aktuálne vyhlásenú Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu (pre prioritnú os PO11 v rámci OP II).

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 10. 2020

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Účelom výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný hodnotiaci proces ŽoNFP prostredníctvom nezávislých expertov v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu.

Viac informácií o predmetnej výzve nájdete TU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť