16. decembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra aktualizuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27.

Cieľom aktualizácie výziev zameraných na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26) a Banskobystrického samosprávneho kraja (výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions prostredníctvom Usmernenia č. 4 je reflektovať na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 a upraviť výzvu s ohľadom na skutočnosť, že hospodárske výsledky podnikov za rok 2020 mohli byť negatívne ovplyvnené následkami ochorenia COVID-19.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť