16. decembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra aktualizuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25.

Cieľom aktualizácie výzvy zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25 prostredníctvom Usmernenia č. 4 je reflektovať na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 a upraviť výzvu v súvislosti s legislatívou SR a EÚ prijatou na zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-19 ako aj na skutočnosť, že hospodárske výsledky podnikov za rok 2020 mohli byť negatívne ovplyvnené následkami ochorenia COVID-19.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť