9. marca 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v spolupráci s Informačno poradenským centrom pre územie Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23).

 

Termín a miesto konania

11. marec 2020/ Handlová

Na základe Príkazu primátorky mesta Handlová č.1/2020 v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19) je informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania mikro, malých a stredných podnikov v rámci iniciatívy Európskej komisie zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23) ZRUŠENÝ.

Ako náhrada seminára bude prebiehať live stream so zástupcami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky cez YouTube kanál regionálnej televízie Prievidza dňa 11.3.2020  v čase od 10:00 - 12:00.

https://www.youtube.com/user/PrievidzaRTV

 

Seminár je dostupný k pozretiu tu:

https://www.youtube.com/watch?v=4d4PgNOKFc4

 

 

PREZENTÁCIA

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť