22. novembra 2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že na webovom sídle OP VaI bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016,  verzia 5 a Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 1.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť