Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik_verzia 2.0 - zverejnené 21. 1. 2020

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť