Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP II pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 6.0  - zverejnené dňa 18. 3. 2021

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť