Vyhlásenie o veľkosti podniku - verzia 2.1 – zverejnené dňa 21. 1. 2020

Pre používanie aplikácie „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP“ je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.

Upozornenie: Spolu s Vyhlásením na kvalifikovanie sa ako MSP je potrebné predložiť schému, ktorá zahŕňa všetky podniky s väzbami na žiadajúci podnik.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť