11. apríla 2017

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 11.04.2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 a Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03.

 

Podrobné informácie k výzvam nájdete v časti Výzvy/Výskumná agentúra/Dopytovo-orientované projekty.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť