28. mája 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí:

  • 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
  • 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.

Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu informovať a zároveň aj prihlasovať na mailovej adrese: hodnotitel@vyskumnaagentura.sk. Všetky podmienky sú súčasťou zverejneného dokumentu a jeho príloh.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.5.2018

Typ výzvy:                             otvorená

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Príloha č. 1a Žiadosť (nepodnikateľské subjekty)

Príloha č. 1b Žiadosť (podnikateľské subjekty)

Príloha č. 2 Definičný rámec znalostných oblastí OH

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť