24. februára 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vyhlásilo dňa 23. februára 2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) predložených MSP v rámci prioritnej osi PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

Dátum vyhlásenia výzvy: 23.02.2017

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

Pre viac informácií kliknite TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť