19. apríla 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Integrovaná infraštruktúra(ďalej aj „OP II“)  aktualizovalo dňa 19.04.2021 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) v rámci prioritnej osi PO11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a PO12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, OP II

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 23.02.2017

Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2021

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Kompletné znenie aktualizovanej výzvy nájdete  TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť