23. októbra 2020

Výskumná agentúra vydala dňa 23. októbra 2020 Usmernenie pre prijímateľov NFP, pre projekty implementované cez Výskumnú agentúru v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Usmernenie sa týka vykazovania účasti  vedeckých pracovníkov nepodnikateľských výskumných inštitúcií v projektoch  rôznych grantových schém/programov a jej vykazovania v rámci implementácie projektov podporených Výskumnou agentúrou v rámci vypĺňania pracovných výkazov.

 

Usmernenie je platné a  účinné odo dňa 23. októbra 2020.

USMERNENIE

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť