7. mája 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako SO pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, vydalo dňa 06. mája 2020  Usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR.

 

Usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom 06.05.2020.

 

Usmernenie nájdete tu.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť