10. marca 2021

Výskumná agentúra vydala dňa 10.3.2021 USMERNENIE pre prijímateľov NFP  k zmenám vo formulári zjednodušeného pracovného výkazu v rámci implementácie projektov podporených Výskumnou agentúrou.

V rámci usmernenia je príloha: „Aktualizovaný formulár zjednodušeného pracovného výkazu."

 Usmernenie je platné od 10.3.2021 a nájdete ho spolu s prílohou tu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť