2. júna 2023

Vážení prijímatelia,

dávame do pozornosti Usmernenie pre prijímateľov k nefungujúcim projektom v rámci dopytovo – orientovaných projektov OPII implementovaných Výskumnou agentúrou.

Platnosť a účinnosť je od 2.6.2023.

Kompletnú informáciu nájdete tu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť