30. mája 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1 k výzve na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04

Dátum platnosti a účinnosti usmernenia je 30.5.2018.

Úplné znenie Usmernenia.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť