16. februára 2022

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k téme „Monitorovanie projektov v implementácii, monitorovacia správa“.

V tejto prezentácii nájdete aktuálne informácie, na čo sa sústrediť pri predkladaní monitorovacích správ,  akým nedostatkom sa vyhnúť, na čo prihliadnuť pri merateľných ukazovateľoch.

Veríme, že prezentácia bude pre vás užitočná.

Praktické rady k Monitoring projektov v implementácii a monitorovacia správa.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť