18. marca 2022

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k téme „Finančná kontrola na mieste“.

V tejto prezentácii nájdete ďalšie užitočné informácie, tentokrát k finančnej kontrole na mieste, aké podklady si pripraviť, na aké detaily sa sústrediť, čo je dôležité a prípadne akým nedostatkom sa vyhnúť.  

Veríme, že aj táto prezentácia bude pre vás užitočná.

Praktické rady k téme „Finančná kontrola na mieste“.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť