15. decembra 2021

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k Žiadosti o platbu – oprávnenosť výdavkov a podklady ku kontrole.

Ide o prvú časť k téme ŽoP, vo februári bude nasledovať časť II.

V tejto I. časti nájdete aktuálne informácie - akým nedostatkom sa vyhnúť, info o podpornej dokumentácii, paušálnej sadzbe a prístupe pri posudzovaní ŽoP.

Veríme, že prezentácia bude pre vás užitočná.

Praktické rady k Žiadosti o platbu – oprávnenosť výdavkov a podklady ku kontrole

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť