28. augusta 2020

Vážení používatelia ITMS2014+,

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra si vás dovoľuje upozorniť, že počas víkendu v dňoch 5.-6. septembra 2020 bude obmedzená dostupnosť ITMS2014+ z dôvodu nevyhnutnej realizácie migrácií v prostredí Datacentra. Uvedené spôsobí, že systém ITMS2014+ nebude prostredníctvom Internetu dostupný v celom rozsahu (verejná, neverejná časť aj mobilná aplikácia).

Veríme, že realizované aktivity v konečnom dôsledku prispejú k zlepšeniu poskytovaných služieb.

Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť