17. júla 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás dovoľuje informovať, že na webovom sídle OP VaI, v časti Informovanie a komunikácia, bol zverejnený MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU pre operačný program Výskum a inovácie, verzia 1.3.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť