28. augusta 2018

Vážení žiadatelia o NFP,

Výskumná agentúra, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Banskobystrický kraj a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Košický kraj Vás pozývajú na INFORMAČNÉ SEMINÁRE pre žiadateľov o NFP v rámci:

Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Priemysel pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravé potraviny a životné prostredie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

Výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Semináre sa uskutočnia dňa 11.9.2018 v Košiciach a 12.9.2018 v Banskej Bystrici. Prihlasovanie na semináre je do 5.9.2018 do 18,00 hod. prostredníctvom on-line prihlášky na webovom sídle www.vyskumnaagentura.sk. Program seminára aj s organizačnými pokynmi nájdete pre KE tu a pre BB tu.

tím VA

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť