21. novembra 2018

Vážení žiadatelia,

Výskumná agentúra pripravila  pomôcku, ktorej účelom je poskytnutie odbornej pomoci zo strany Výskumnej agentúry pri vypracovaní projektu v rámci nasledovných výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít:

  • výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti dopravných prostriedkov pre 21. storočie
  • výzva  na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti priemyslu pre 21. storočie
  • výzva  na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti zdravých potravín a životného prostredia
  • výzva  na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti digitálneho Slovenska a kreatívneho priemyslu
  • výzva  na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti zdravia obyvateľstva a zdravotníckych technológií

Súčasťou pomôcky so vzorovými dokumentami, ktoré majú odporúčací charakter, je:

 

Veríme, že zverejnené vzorové dokumenty budú nápomocné pri vypracovaní projektov.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť