14. januára 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel -OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07 a o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie - OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

 

Viac informácii nájdete aj tu

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť