29. apríla 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 29. 04. 2020 odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23)​ a k výzve zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25). 

Úplné znenie odpovedí na často kladené otázky nájdete pod dokumentáciou príslušnej výzvy v časti Pomôcky:

OPII-MH/DP/2020/11.3-23

OPII-MH/DP/2020/11.3-25

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť