21. marca 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila FAQ- Často kladené otázky (V. časť) k výzvam na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV) v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. 

Súčasťou často kladených otázok je aj excel súbor. 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť