Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 22.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01. 

LINK: https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp2021101-01/

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť