14.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu.

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 36 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      14.08.2018

Dátum uzavretia:                   29.03.2019

Typ výzvy:                              uzavretá

 

Aktualizovaná zmluva o NFP v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy _DSV (k 29.7.2022)

Aktualizovaná zmluva o NFP v zmysle Hromadnej zmeny zmluvy _DSV (k 1.2.2022)

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 29.05.2020)

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 18.11.2019) 

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 07.11.2019) 

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 18.10.2019)

Vzor zmluvy o NFP_DSV (k 14.8.2018)


 

Usmernenie č.3 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 (v znení Usmernenia č.3 účinného od 08.02.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.3 účinného od 08.02.2019)


 

Usmernenie č.2 (zmena - iba predĺženie uzávierky výzvy)

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 13.12.2018)

Prílohy k výzve bezo zmeny (platné pri Usmernení č.1)


 

Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 12.10.2018)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 12.10.2018)


 

FAQ- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 2- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 2 DSV OTÁZKA č. 3 (excel súbor)FAQ 3- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 3 DSV tabuľka príloh (excel súbor);FAQ 4- Často kladené otázky k výzve DSV;FAQ 5- Často kladené otázky k výzve DSVFAQ 5 DSV (excel súbor) 


 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

Prílohy k výzve

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť