Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

5. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo - aktualizácia k 6.7.2021

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

1. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

5. hodnotiace kolo

7. hodnotiace kolo

8. hodnotiace kolo - zverejnené 13.5.2021

9. hodnotiace kolo

10. hodnotiace kolo

12. hodnotiace kolo

14. hodnotiace kolo - zverejnené 13.5.2021

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

6. hodnotiace kolo

7. hodnotiace kolo

8. hodnotiace kolo

10. hodnotiace kolo

12. hodnotiace kolo

13. hodnotiace kolo - zverejnené 28.5.2021

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

1. hodnotiace kolo

1. hodnotiace kolo - aktualizácia k 12.3.2021

2. hodnotiace kolo - zverejnené 21.5.2021

2. hodnotiace kolo - aktualizácia k 17.1.2022

3. hodnotiace kolo - zverejnené 7.5.2021

4. hodnotiace kolo - zverejnené 18.6.2021

4. hodnotiace kolo - aktualizácia k 17.1.2022

5. hodnotiace kolo - zverejnené 21.7.2021

6. hodnotiace kolo - zverejnené 22.10.2021

6. hodnotiace kolo - aktualizácia k 25.4.2022

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

1. hodnotiace kolo - zverejnené 28.5.2021

2. hodnotiace kolo - zverejnené 21.12.2021

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

1. hodnotiace kolo - zverejnené 21.12.2021

2. hodnotiace kolo - zverejnené 21.12.2021

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 

1. hodnotiace kolo - zverejnené 9.7.2021

2. hodnotiace kolo - zverejnené 7.10.2021

3. hodnotiace kolo - zverejnené 3.11.2022

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

1. hodnotiace kolo - zverejnené 4.10.2021

1. hodnotiace kolo - aktualizácia k 10.1.2022

2. hodnotiace kolo - zverejnené 9.11.2022

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28

1. hodnotiace kolo - zverejnené 9.4.2021

2. hodnotiace kolo - zverejnené 17.8.2021

3. hodnotiace kolo - zverejnené 17.8.2021

4. hodnotiace kolo - zverejnené 14.1.2022

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 

1. hodnotiace kolo - zverejnené 9.4.2021

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo - zverejnené 17.8.2021

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30 

1. hodnotiace kolo - zverejnené 21.12.2021

2. hodnotiace kolo - zverejnené 21.12.2021

3. hodnotiace kolo - zverejnené 15.3.2022

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31

1. hodnotiace kolo - zverejnené 5.10.2021

2. hodnotiace kolo - zverejnené 13.12.2021

4. hodnotiace kolo - zverejnené 31.08.2022

5. hodnotiace kolo - zverejnené 19.10.2022

6. hodnotiace kolo - zverejnené 10.1.2023

7. hodnotiace kolo - zverejnené 26.5.2023

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32

1. hodnotiace kolo - zverejnené 13.12.2021

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33 

1. hodnotiace kolo - zverejnené 21.12.2021

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34

1. hodnotiace kolo - zverejnené 17.2.2022

2. hodnotiace kolo - zverejnené 17.2.2022

4. hodnotiace kolo - zverejnené 25.8.2022

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35 

1. hodnotiace kolo - zverejnené 22.9.2023

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť