Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

5. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo - aktualizácia k 6.7.2021

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

1. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo 

3. hodnotiace kolo 

3. hodnotiace kolo - aktualizácia k 7.7.2021

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo - aktualizácia k 25.5.2021

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

5. hodnotiace kolo

7. hodnotiace kolo

8. hodnotiace kolo - zverejnené 13.5.2021

9. hodnotiace kolo

10. hodnotiace kolo

12. hodnotiace kolo

14. hodnotiace kolo - zverejnené 13.5.2021

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

6. hodnotiace kolo

7. hodnotiace kolo

8. hodnotiace kolo

10. hodnotiace kolo

12. hodnotiace kolo

13. hodnotiace kolo - zverejnené 28.5.2021

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

1. hodnotiace kolo

1. hodnotiace kolo - aktualizácia k 12.3.2021

2. hodnotiace kolo - zverejnené 21.5.2021

3. hodnotiace kolo - zverejnené 7.5.2021

4. hodnotiace kolo - zverejnené 18.6.2021

5. hodnotiace kolo - zverejnené 21.7.2021

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

1. hodnotiace kolo - zverejnené 28.5.2021

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 

1. hodnotiace kolo - zverejnené 9.7.2021

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28

1. hodnotiace kolo - zverejnené 9.4.2021

2. hodnotiace kolo - zverejnené 17.8.2021

3. hodnotiace kolo - zverejnené 17.8.2021

 

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 

1. hodnotiace kolo - zverejnené 9.4.2021

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo - zverejnené 17.8.2021

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť