Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01).

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 02. 2016

Typ výzvy: otvorená

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít v znení usmernenia č.1

zrušenie výzvy 

prílohy k výzve v znení usmernenia č.1

usmernenie č.1

často kladené otázky (faq)

POMOCNÉ MATERIÁLY K VÝZVE

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu

bezplatný informačný seminár k výzve - 12.4.2016 (Bratislava)

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť