Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

1. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

1. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo 

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15

1. hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

4.hodnotiace kolo

 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

1. hodnotiace kolo

2. hodnotiace kolo

3. hodnotiace kolo

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť